Välkommen till Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare!

Du hittar kårens aktuella händelser HÄR.

Kåren grundades år 1917 och hette först Ekenäs Girlscouter. Numera bär kåren namnet Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare, och använder sig av förkortningen SES.

Största delen verksamheten sker i vår egna kårlokal Grytet. De fleras grupperna har möten varje vecka där scouten/ vargungen får träffa flickor och pojkar i sin egen ålder. Under mötena lär man sig nyttiga scoutfärdigheter och ibland leker man skojiga lekar m.m.

Kåren ordnar också hajker, förläggningar, utfärder, läger och vandringar.