Välkommen till Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare!

Du hittar kårens aktuella händelser HÄR !

Kåren grundades år 1917 och hette först Ekenäs Girlscouter. Numera bär kåren namnet Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare, och använder sig av förkortningen SES.

Största delen verksamheten sker i vår egna kårlokal Grytet. De fleras grupperna har möten varje vecka där scouten/ vargungen får träffa flickor och pojkar i sin egen ålder. Under mötena lär man sig nyttiga scoutfärdigheter och ibland leker man skojiga lekar m.m.

Kåren ordnar också hajker, förläggningar, utfärder, läger och vandringar.