Stöd vår verksamhet

Visste du att du inte behöver vara scout för att stöda vår verksamhet? Det finns faktiskt flera alternativ för hur du kan hjälpa oss. Du kan välja att bli kårens understödsmedlem eller hjälpa till i kårens verksamhet på andra sätt.

Ifall detta låter som någonting för dig kontakta oss via e-post på ekenasskogsvandrare@gmail.com eller fyll i frågeformuläret här.

Hur kan du hjälpa oss? Här kommer några exempel:

Hjälpledare på scoutmöte

Att vara hjälpledare på ett scoutmöte innebär att du hjälper ledaren/ledarna att genomföra scoutmötet. Till hjälpledarens uppgifter hör att se till att barnen följer med i programmet, hjälpa till att hitta rockar, skor etc. och övervaka utelekar och aktiviteter. Som hjälpledare har du inget planeringsansvar.

Bidra med expertis på ett scoutmöte

Har du någon specialkunskap du kunde dela med dig av? Vi har gärna gäster på våra scoutmöten som kan ge en djupare inblick i ett specifikt ämne som första hjälp, mediafostran, matlagning, kappsegling – vad som helst!

Hjälpledare på förläggning

På en förläggning åker scouter ut till en stuga och har program både inom- och utomhus. Som hjälpledare hjälper du ledarna att förverkliga programmet, övervakar aktiviteter eller fungerar som kontrollant på patrullrådd (en tävling där patruller orienterar en bana med olika kontroller). Att ställa upp som hjälpledare kräver ingen planering på förhand, det är bara att anmäla intresse och dyka upp!

Matlag på förläggning

På förläggning behövs ett matteam. Matteamtes uppgift är att laga mat (morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål). Du behöver inte vara expert, huvudsaken är att man känner sig bekväm med att stå i köket. I matteamet kan man delta en del av en dag, en hel dag eller hela veckoslutet – helt enligt möjlighet! Du behöver inte ta något planeringsansvar, det fixar vi!

Låna släpvagn eller paketbil

Släpvagn eller paketbil kan behövas då vi ska transportera material till förläggningar, läger etc. Om du har möjlighet att låna tar vi gärna emot info, så att vi kan ta kontakt när det behövs!