Bli medlem

Om du är intresserad av att bli medlem lönare det sig först att kontakta oss per e-post och höra ifall det finns plats i den gruppen du är intresserad av. Då vi har bekräftat att det finns plats kan du fylla i medlemsansökan.

För tillfället är vår Vargungegrupp full (barn i åldern 7-9 år) pga. resursbrist. Om ni är intresserad av Vargungegruppen kontakta oss så kan vi sätta er på kölista och meddela ifall det bir lediga platser.

Vad kostar det att vara scout och vad får du för medlemsavgiften?

Anslutningsavgiften är 70€ (2020)
Ansluter du dig under hösten 2020 är anslutningsavgiftern 35€

Genom att betala din medlemsavgift har du rätten att delta i kårens, förbundets, distriktens och Finlands Scouters verksamhet. Utöver medlemsavgiften debiteras under året eventuella deltagaravgifter för evenemang så som läger, haiker och utfärder.

Konkreta tjänster och förmåner för medlemmar

  • Medlemstidningarna Scoutposten och Partio.
  • Scoutrabatt på varor i vissa friluftsbutiker, t.ex. Scandinavian Outdoor (f.d. Partiovaruste)
  • Möjlighet att delta i FiSSc, FS och världsförbundens evenemang, tävlingar, färdighets- och ledarskapsutbildningar.
  • Reseunderstöd enligt FiSSc-principer då man deltar i FiSSc:s utbildningar.
  • Möjlighet att söka stipendier från FiSSc och FS.
  • Scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring).

Möjlighet till befrielse från medlemsavgift

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska-, hälsorelaterade- eller sociala grunder.

Med medlemsavgiftsbefrielse vill FiSSc (Finland Svenska Scouter) möjliggöra scouting som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer.

Ansökningsblanketten hittar du under: https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/medlemsavgift/