Bli medlem

Om du är intresserad av att bli medlem lönar det sig först att kontakta oss per e-post och höra ifall det finns plats i den gruppen du är intresserad av. Då vi har bekräftat att det finns plats kan du fylla i medlemsansökan.

Fyll i medlemsansökan

Vad kostar det att vara scout och vad får du för medlemsavgiften?

Anslutningsavgiften för 2022 är 70€, ifall det redan i samma hushåll finns en medlem är anslutningsavgiften 60€

Ansluter du dig efter 1.7.2022 är anslutningsavgiften 35€

Genom att betala din medlemsavgift har du rätten att delta i kårens, förbundets, distriktens och Finlands Scouters verksamhet. Utöver medlemsavgiften debiteras under året eventuella deltagaravgifter för evenemang såsom läger, hajker och utfärder.

Konkreta tjänster och förmåner för medlemmar

  • Medlemstidningarna Scoutposten och Partio.
  • Scoutrabatt på varor i vissa friluftsbutiker, t.ex. Scandinavian Outdoor (f.d. Partiovaruste)
  • Möjlighet att delta i FiSSc, FS och världsförbundens evenemang, tävlingar, färdighets- och ledarskapsutbildningar.
  • Reseunderstöd enligt FiSSc-principer då man deltar i FiSSc:s utbildningar.
  • Möjlighet att söka stipendier från FiSSc och FS.
  • Scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring).

Möjlighet till befrielse från medlemsavgift

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska-, hälsorelaterade- eller sociala grunder.

Med medlemsavgiftsbefrielse vill FiSSc (Finland Svenska Scouter) möjliggöra scouting som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer.

Ansökningsblanketten hittar du under: https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/medlemsavgift/